Praktijk voor Therapie
Coaching en Training

Juliana de Lannoylaan 46
5582EC Waalre
Telefoon: 06-41380707

Logo

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf.

In deze therapie leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf luisteren. Daardoor komt u dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo uw doelen verwezenlijken.

Anders gezegd: onder deskundige begeleiding krijgt u meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen waardevolle vermogens in het systeem van de geest en het lichaam beter worden aangesproken. Denk bijvoorbeeld aan het goed omgaan met emoties, en het benutten van lichamelijke en geestelijke capaciteiten. Wanneer de cliënt goed gemotiveerd is en zich inzet voor verandering, worden vaak al op korte termijn positieve resultaten bereikt. Dit is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan.

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specia­listen zoals chirurgen, anesthe­sisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psy­chologen en psychotherapeuten met regelmaat gebruik van hypnose.

Hypno­therapeuten werken indien nodig of gewenst samen met artsen. Hypnotherapeuten zijn opgeleid voor en gespecialiseerd in het werken met therapeutische hypnose. Om die reden doen artsen met regelmaat een beroep op hen. De NBVH juicht deze werkwijze toe.

Contra-indicatie voor hypnotherapie zijn psychopathologie en psychose.

Wat is Hypnose?

Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn, een soort trance. Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven hypnotische ervaringen: je bent zo geconcentreerd bezig, dat je niet hoort dat iemand binnenkomt; je bent diep in gedachten tijdens het autorijden, zodat het lijkt of je een stukje hebt overgeslagen; of je gaat helemaal op in een bioscoopfilm en kunt niet geloven dat het al pauze is. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Hypnose is een toestand van geconcentreerde aandacht, waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel  ‘trance’. In wezen is er geen verschil tussen dergelijke alledaagse trances en de hypnotische trance.

Hypnose is helemaal geen opzienbarend verschijnsel. Het maakt gebruik van ontspanningstechnieken en het voorstellingsvermogen,vergelijkbaar met een dagdroom of een fantasie.

Wat is zelfhypnose?

Door thuis te oefenen kan een cliënt zelfhypnose leren. Daardoor kan hij/zij leren om zelf, zonder hulp van de therapeut, een hypnotische trance bereiken en daarmee de vaardigheden te gebruiken die hij/zij nodig heeft om problemen het hoofd te bieden. Zelfhypnose werkt autonomieverhogend. We kunnen leren zelf invloed uit te oefenen op ons eigen gevoel van welbevinden. Hoe vaker wordt geoefend, hoe makkelijker het zal gaan.

Zelf hypnose: voor wie?

Mensen met pijn als gevolg van (soms ernstige) medische aandoeningen, zoals kanker, kunnen zelfhypnose gebruiken om angst en pijn te verminderen en verwerken.Deze technieken zijn ook effectief als voorbereiding op een operatie. Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat deze voorbereiding tot aanzienlijke reductie van pijn (-medicatie) en angst na de operatie leidt. Zowel voor kinderen als volwassenen blijkt zelfhypnose goed toepasbaar en heilzaam.

Hypnotherapie waarvoor?

 • Pijnklachten, bijv. bij medische ingrepen en tandartsbehandeling;
 • Chronische pijn, zoals rugpijn;
 • Ter ondersteuning in ziekteprocessen, bijv. in de oncologie;
 • Astma;
 • Eczeem;
 • Buikpijn, ten gevolde van PDS (prikkelbaar darmsyndroom) of IBD (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa);
 • Slaapstoornissen;
 • (Spannings)hoofdpijn;
 • Migraine;
 • Bedplassen;
 • Angsten;
 • Stotteren (in samenwerking met de logopedist), tics, duimzuigen;
 • Concentratieproblemen;
 • Tekorten in sociale vaardigheden, geremdheid;
 • Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen;
 • Faalangst;
 • Overgewicht (in samenwerking met de diëtist)